Sunday, July 12, 2015

Chúa Nhật 12 tháng Bảy - Chúa Nhật thứ 15 Mùa Thường Niên

Máccô 6:7-13

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.   • Đức Giêsu không đòi hỏi các tông đồ vượt quá những gì chính Người đang làm: chính Người đã rời bỏ gia đình, nhà cửa, và đã trở thành một người đi lang thang để rao giảng. Người sống bên lề xã hội; chiến đấu chống lại sự dữ, và mời gọi dân chúng bước vào một mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa. 

  • Đức Giêsu chống lại mọi hình thức thống trị và muốn chúng ta cũng làm như vậy. Người đứng về phía người nghèo và bị bỏ rơi; Người giải thoát những người bị quỷ ám và bị bệnh tật khống chế. Người muốn chúng ta được tự do để sống một cuộc sống sung mãn.
1 comment:

  1. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con nhìn lại hành trang lên đường của mình. Sao tới giờ này con vẫn dẫm chân tại chỗ trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng .Phải chăng vì con đã mang theo mình những thứ không cần thiết như lòng đố kỷ , nhỏ nhen , ham muốn của cải , vv..vv đã khiến con trở nên nặng nề.  .Xin Chúa giúp con dám từ bỏ những gì con còn đang quyến luyến để con có thể hoàn toàn tự đó làm tốt công việc này .

    ReplyDelete