Saturday, July 11, 2015

Thứ Bảy 11 tháng Bảy

Mátthêu 10:26-31 

Đức Giêsu nói cùng nhóm Mười Hai: "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."   • Chúng ta đọc được ở đây vương quyền của Thiên Chúa trên tất cả mọi tạo vật. Cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa trải rộng đến ngay cả những sợi tóc trên đầu chúng ta. Ngài biết ngay cả đến một con chim sẻ đang rơi xuống đất. 

  • Bởi vì tôi như là con ngươi của mắt Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của chính Ngài, tôi đang được Ngài chú tâm đến như thế nào? Do đó cho dù bất cứ việc gì xảy ra, tôi sẽ không sợ hãi. Mọi sự sẽ tốt đẹp cho tôi.
No comments:

Post a Comment