Saturday, July 18, 2015

Thứ Bảy 18 tháng Bảy

Mátthêu 12:14-21 

Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: "Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.   • Khi đề cập tới tiên tri I-sai-a, Mátthêu đồng hóa Đức Giê-su với Người Đầy Tớ Đau khổ trong Sách I-sai-a. Người Tôi tớ này được tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa. 


  • Bất chấp sự gây hấn của những kẻ chống lại Người, Đức Giêsu phản ánh người đầy tớ đau khổ, là người luôn dịu dàng và đầy lòng thương xót. "Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương "(Thánh Vịnh 103: 8). Tôi có giống Nguời một chút nào không?
     
                                 Image result for “The LORD is merciful and gracious pictures    Image result for “The LORD is merciful and gracious pictures

No comments:

Post a Comment