Saturday, September 5, 2015

Thứ Bảy 05 tháng Chín

Luke 6:1-5 

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? " Đức Giê-su trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát."   • Chúa nhật. Ngày Chúa nhật phước lành. Đó có là một ngày nghỉ ngơi đối với tôi không? Ngày Chúa nhật có thể là một món quà, một khoảnh khắc ưu tiên cho việc tìm lại sự yên tĩnh nội tâm. Đây chính là lúc để làm bớt sự căng thẳng của công việc và giảm đi sự lo lắng. Là lúc để bước đi thong thả với Thiên Chúa trong thế giới thiên nhiên của Ngài. Đó là thời gian để dành lại sự tôn kính cho thế giới linh thiêng mà chúng ta được ban tặng. Là thời điểm để gọi tên mỗi người trong gia đình với tình yêu và lòng biết ơn. 
  • Ngày Chúa nhật có phải là ngày mà tôi gặp gỡ Thiên Chúa, là đấng làm chủ ngày Sa-bát không? Đó có phải là ngày Phục Sinh, khi tôi ăn mừng niềm vui có Đức Giê-su ở với tôi luôn mãi không?

Image result for Is  Sunday a day of rest for me pictures

No comments:

Post a Comment