Wednesday, September 9, 2015

Thứ Tư 09 tháng Chín

Luca 6 :20-23 

Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế."


  • Lòng thương xót của Thiên Chúa có nghĩa là đem lại sự công bằng cho những người nghèo và cho những người bị coi thường sỉ nhục nhất. Chúng ta cũng đang nhìn thấy những người nghèo và những người bất lực của ngày hôm nay. Là những người đi theo Chúa, chúng ta có dám đứng ra bênh vực cho những người nghèo không? 


  • Những hành động có ý nghĩa nào mà tôi sẽ làm ngày hôm nay để mang lại nụ cười trên môi cho một người nghèo hay một người đang bị tan vỡ nào đó? Đời sống Ki-tô giáo không phải là ngồi dính trong chiếc ghế bành và cũng không phải là một khán giả đang đứng xem một trận đấu thể thao.

Image result for What meaningful action will I do today  to bring the smile to the poor pictures

No comments:

Post a Comment