Saturday, September 9, 2017

Thứ Bảy 09 tháng Chín

 Luca 6:1-5

Vào ngày sabát, Ðức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?" Ðức Giêsu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi". Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sabát ".


  • Mỗi lần đều là thời điểm tốt để chúng ta làm điều tốt, và lề luật chỉ tốt khi chúng phục vụ trong tình yêu. Mối quan tâm chính của Thiên Chúa là hạnh phúc của con người. Tương tự, hãy để nó là mối quan tâm chính của tôi. Đức Giáo hoàng Franxicô kêu gọi chúng ta đừng sợ phạm sai lầm trong những nỗ lực của mình để làm việc tốt. 

  • Đức Giêsu nghe những gì làm tôi phân tâm và cả những gì mời gọi tôi đến chân lý. Bên tố cáo không phải lúc nào cũng là người khác hoặc người có thẩm quyền; đôi khi chính chúng ta không cho phép mình bỏ đi bất cứ điều gì nhưng lại dành thời gian để khiển trách, mắng mỏ, và không chịu bước tới . Tôi xin Đức Giêsu giúp cho mình có thể lắng nghe những gì thực sự quan trọng. 

Related image

No comments:

Post a Comment