Saturday, January 13, 2018

Thứ Bày 13 tháng Giêng

Máccô 2:13-17 

 Ðức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Ðức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!" Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".


  • Như Ðức Giêsu đã giảng dạy bên bờ biển hồ, lời Người có một tác động khác nhau từ người này sang người khác. Đối với một số người, Ðức Giêsu chỉ là một sự mới lạ. Nhưng với kẻ khác, có lẽ, họ một nửa quan tâm. Tuy nhiên, các báo cáo đưa đến ông Lêvi đang ngồi trong gian hàng của mình gần đó đã khuấy động trái tim ông, nên khi Ðức Giêsu mời ông trở thành đồng nghiệp cho nước Thiên Chúa, Lêvi đã lập tức đứng dậy thậm chí không còn nghĩ đến sự nghiệp mà ông ta bỏ lại. 

  • Công việc của Lêvi - làm thu thuế cho chính quyền La mã chiếm đóng- đã khiến ông không được yêu mến bởi người đồng hương của mình. Tuy nhiên, chính ông lại là người lắng nghe hơn cho mối liên hệ vừa thay đổi đối với Thiên Chúa, được giới thiệu bởi Đức Giêsu Nazareth. Tôi cầu xin cho trái tim mình được điều chỉnh, trong thời điểm và nơi chốn này, hòa hợp với những gì mà Thiên Chúa đang làm. 

Image result for change relationship with God pictures

No comments:

Post a Comment